Rychlé odeslání z Bavorska • Doprava zdarma po celém Německu • Jsme klimaticky neutrální a podporujeme pomoc dětem McDonald'sOchrana dat

1) Informace o shromažďování osobních údajů a kontaktní údaje odpovědné osoby

1.1 Jsme rádi, že navštěvujete naše webové stránky a děkujeme za váš zájem. V následujícím textu vás budeme informovat o zacházení s vašimi osobními údaji při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou veškeré údaje, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni.

1.2 Osoba odpovědná za zpracování údajů na této webové stránce ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je Markus Grathwohl, MANePED, Attel 6a, 83512 Wasserburg am Inn, Německo, Tel.: 08071 / 5272582-0, Fax: 08071 / 5272582-9, E-Mail: info@maneped.de. Odpovědnou osobou za zpracování osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů.

1.3 Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu osobních údajů a dalšího důvěrného obsahu (např. Objednávky nebo dotazy odpovědné osobě) používá tento web SSL nebo. Šifrování TLS. Šifrované připojení poznáte podle řetězce znaků „https: //“ a symbolu zámku v řádku prohlížeče.

2) Sběr dat při návštěvě našeho webu

V případě pouhého informativního využití našeho webu, tj. Pokud se nezaregistrujete nebo nám jinak neposkytujeme informace, shromažďujeme pouze data, která váš prohlížeč přenáší na náš server (tzv. "Soubory protokolu serverů"). Při návštěvě našeho webu shromažďujeme následující informace, které jsou pro nás technicky nezbytné k zobrazení webových stránek:

 • Náš navštěvovaný web
 • Datum a čas v době přístupu
 • Množství dat odeslaných v bajtech
 • Zdroj / odkaz, ze kterého jste přišli na stránku
 • Použité prohlížeče
 • Použitý operační systém
 • Použitá adresa IP (případně v anonymní podobě)

Zpracování se provádí v souladu s článkem 6 odst. 1. f DSGVO na základě našeho oprávněného zájmu o zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránek. Přenos nebo jiné využití dat se neuskuteční. Vyhrazujeme si však právo retrospektivně kontrolovat protokoly serveru, pokud konkrétní důkazy poukazují na nezákonné použití.

3) hosting

Hosting prostřednictvím služby Shopify
Za účelem hostování a zobrazování online obchodu na základě zpracování naším jménem. Všechny údaje shromážděné na našich webových stránkách jsou zpracovávány na serverech Shopify. V rámci výše uvedených služeb Shopify mohou být údaje zpracovávány také v rámci dalšího zpracování jménem Shopify Inc., 2 Elgin St, Ottawa, ON K1P 2L4, Kanada, Shopify Data Processing (USA) Inc., Shopify Payments (USA ) Inc. nebo Shopify (USA) Inc. V případě, že jsou údaje přenášeny společnosti Shopify Inc. v Kanadě, rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti zajišťuje odpovídající úroveň ochrany údajů. Pro více informací o zásadách ochrany osobních údajů Shopify navštivte následující web: https://www.shopify.de/legal/datenschutz
Další zpracování na jiných serverech než na serverech uvedených v systému Shopify bude probíhat pouze v níže uvedeném rámci.

4)

Aby byla návštěva našeho webu atraktivní a umožnila používání určitých funkcí, používáme na různých stránkách tzv. Cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy v zařízení. Některé soubory cookie, které používáme, jsou smazány po skončení relace prohlížeče, tj. Po ukončení prohlížeče (tzv. Relační soubory cookie). Ostatní soubory cookie zůstávají na vašem zařízení a umožňují vám rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě (tzv. Trvalé soubory cookie). Pokud jsou soubory cookie nastaveny, shromažďují a zpracovávají konkrétní informace o uživateli, jako jsou data prohlížeče a umístění, stejně jako hodnoty IP adresy, v individuální míře. Trvalé soubory cookie jsou automaticky smazány po určité době, která se může lišit v závislosti na souboru cookie. Trvání každého úložiště cookie najdete v přehledu nastavení cookies vašeho webového prohlížeče.

Některé soubory cookie se používají ke zjednodušení procesu objednávání uložením nastavení (např. Zapamatování obsahu virtuálního nákupního košíku pro pozdější návštěvu webu). Pokud jsou osobní údaje zpracovávány také jednotlivými cookies, které používáme, je zpracování prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR buď k provedení smlouvy, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. GDPR v případě uděleného souhlasu nebo podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR k ochraně našich oprávněných zájmů o co nejlepší funkčnost webové stránky a efektivní a vstřícný design návštěvy stránky.

Vezměte prosím na vědomí, že můžete nastavit prohlížeč, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a individuálně rozhodli o jejich přijetí nebo vyloučit přijetí cookies pro konkrétní případy nebo obecně. Každý prohlížeč se liší způsobem správy cookie. To je popsáno v nabídce Nápověda každého prohlížeče, které vysvětluje, jak změnit nastavení souborů cookie. Ty se nacházejí v příslušném prohlížeči pod následujícími odkazy:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Vezměte prosím na vědomí, že pokud cookies neakceptujete, funkce našeho webu mohou být omezená.

5) kontaktujte nás

Když nás kontaktujete (např. Pomocí kontaktního formuláře nebo e-mailu), shromažďujeme osobní údaje. Které údaje se shromažďují při použití kontaktního formuláře, lze zjistit z příslušného kontaktního formuláře. Tyto údaje se ukládají a používají výlučně za účelem zodpovězení vašeho požadavku nebo za účelem navázání kontaktu a související technické správy. Právním základem pro zpracování těchto údajů je náš oprávněný zájem reagovat na vaši žádost v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. Pokud je váš kontakt zaměřen na uzavření smlouvy, dalším právním základem pro zpracování je čl.6 odst.1 písm. B) GDPR. Po zpracování vaší žádosti budou vaše údaje smazány. To je případ, pokud lze z okolností vyvodit, že předmětná záležitost byla konečně vyjasněna a za předpokladu, že neexistují žádné zákonné požadavky na uchovávání.

6) Zpracování dat při otevření zákaznického účtu a ke zpracování smlouvy

Podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, osobní údaje budou i nadále shromažďovány a zpracovávány, pokud nám je poskytnete při plnění smlouvy nebo při otevření zákaznického účtu. Které údaje jsou shromažďovány, lze vidět z příslušných vstupních formulářů. Smazání vašeho zákaznického účtu je možné kdykoli a lze jej provést zasláním zprávy na výše uvedenou adresu odpovědné osoby. Údaje, které poskytnete, ukládáme a používáme pro zpracování smlouvy. Po uzavření smlouvy nebo smazání vašeho zákaznického účtu budou vaše data zablokována s ohledem na dobu uchovávání daňových a obchodních zákonů a po uplynutí těchto lhůt budou smazána, ledaže byste výslovně souhlasili s dalším používáním vašich údajů nebo zákonem povoleným dalším používáním údajů z naší strany je vyhrazeno byl.

7) Použití zákaznických údajů pro přímou reklamu

7.1 Registrace do e-mailového zpravodaje

Pokud se přihlásíte k odběru našeho e-mailového zpravodaje, zašleme Vám pravidelné informace o našich nabídkách. Povinnou informací pro zasílání newsletteru je pouze vaše e-mailová adresa. Specifikace dalších údajů je dobrovolná a bude použita k osobnímu oslovení. Pro zasílání newsletteru používáme tzv. Double opt-in postup. To znamená, že vám zašleme pouze e-mailový zpravodaj, pokud nám výslovně potvrdíte, že souhlasíte se zasíláním newsletteru. Poté vám zašleme potvrzovací e-mail s žádostí o potvrzení kliknutím na odkaz, který chcete v budoucnu obdržet.

Aktivací potvrzovacího odkazu nám dáváte svůj souhlas s používáním vašich osobních údajů v souladu s článkem 6 odst. 1. GDPR. Při registraci k odběru novinek, šetříme váš od poskytovatele internetových služeb (ISP) registrovaná IP adresa a datum a čas zápisu, aby rozuměl možného zneužití vaší e-mailové adresy na pozdější dobu. Údaje shromážděné při registraci do informačního bulletinu budou využívány výhradně pro propagační účely prostřednictvím informačního bulletinu. Newsletter můžete kdykoli zrušit prostřednictvím poskytnutého odkazu v informačním bulletinu nebo zasláním zprávy výše uvedené osobě. Po logoff svou e-mailovou adresu, bude okamžitě odstraněn z našeho newsletteru mailing listu pokud jste výslovně souhlasili s dalším využitím vašich dat nebo vyhrazujeme neuvažuje za použití dat, která má povoleno zákonem a které jsme informovali v tomto prohlášení.

7.2 Odesílání zpravodaje přes CleverReach

Naše e-mailové zpravodaje jsou zasílány prostřednictvím poskytovatele technických služeb CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede („CleverReach“), komu předáváme údaje, které jste poskytli při registraci k odběru zpravodaje. Tento převod probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR a slouží našemu oprávněnému zájmu na používání účinného, ​​bezpečného a uživatelsky přívětivého systému zpravodaje. Údaje, které zadáte za účelem přihlášení k odběru zpravodaje (např. E-mailová adresa), jsou uloženy na serverech CleverReach v Německu nebo Irsku.

CleverReach používá tyto informace k zasílání a statistickému vyhodnocení zpravodaje naším jménem. Pro vyhodnocení obsahují zpravodaje zasílané e-mailem takzvané webové majáky nebo sledovací pixely, které představují jednopixelové obrazové soubory, které jsou uloženy na našem webu. Tímto způsobem lze určit, zda byla otevřena zpráva zpravodaje a na které odkazy bylo kliknuto. Pomocí takzvaného sledování konverzí lze také analyzovat, zda po kliknutí na tyto odkazy došlo k dříve definované akci (např. Zakoupení produktu na našem webu). Rovněž se zaznamenávají technické informace (např. Doba přístupu, IP adresa, typ prohlížeče a operační systém). Údaje jsou shromažďovány výhradně v pseudonymizované formě a nejsou spojeny s vašimi dalšími osobními údaji; přímý osobní odkaz je vyloučen. Tato data se používají výlučně ke statistické analýze informačních kampaní. Výsledky těchto analýz lze použít k lepšímu přizpůsobení budoucích zpravodajů zájmům příjemců.

Pokud chcete vznést námitku proti analýze dat pro účely statistického vyhodnocení, musíte se odhlásit z odběru zpravodaje.

Se společností CleverReach jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek, se kterou jsme povinni CleverReach chránit údaje našich zákazníků a nepředávat je třetím stranám.

Další informace o analýze dat CleverReach si můžete přečíst zde:
https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/
Prohlášení o ochraně dat CleverReach si můžete prohlédnout zde:
https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

7.3 Zasílání zpravodajů prostřednictvím e-mailu Shopify

Naše e-mailové zpravodaje jsou zasílány prostřednictvím Shopify Email, služby poskytované společností Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irsko („Shopify“), na kterou zasíláme vaše předávací údaje při registraci k odběru zpravodaje. Tento převod probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR a slouží našemu oprávněnému zájmu na používání účinného, ​​bezpečného a uživatelsky přívětivého systému zpravodaje. Údaje, které zadáte za účelem přihlášení k odběru zpravodaje (např. E-mailová adresa), se obvykle ukládají na serverech Shopify v EU.
V rámci výše zmíněných služeb Shopify mohou být data zpracovávána také v rámci dalšího zpracování jménem Shopify Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Kanada, Shopify Data Processing (USA) Inc., Shopify Payments ( USA) Inc. nebo Shopify (USA) Inc. V případě, že jsou údaje předávány společnosti Shopify Inc. v Kanadě, rozhodnutí o přiměřenosti Evropské komise zaručuje odpovídající úroveň ochrany údajů.

Shopify používá tyto informace k zasílání a statistickému vyhodnocení zpravodaje naším jménem. Pro vyhodnocení mohou odeslané e-maily obsahovat takzvané webové majáky nebo sledovací pixely, které představují obrazové soubory s jedním pixelem, které jsou uloženy na našem webu. Tímto způsobem lze určit, zda byla otevřena zpráva zpravodaje a na které odkazy bylo kliknuto. Rovněž se zaznamenávají technické informace (např. Doba přístupu, IP adresa, typ prohlížeče a operační systém). Údaje jsou shromažďovány výhradně v pseudonymizované formě a nejsou spojeny s vašimi dalšími osobními údaji; přímý osobní odkaz je vyloučen. Tato data se používají výlučně pro statistickou analýzu kampaní s novinkami. Výsledky těchto analýz lze použít k lepšímu přizpůsobení budoucích zpravodajů zájmům příjemců. Pokud chcete vznést námitku proti analýze dat pro účely statistického vyhodnocení, musíte se odhlásit z odběru zpravodaje.

Kromě toho může Shopify používat tyto údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. Shopify však nepoužívá údaje našich příjemců zpravodaje k tomu, aby jim sám psal nebo aby je předával třetím stranám.

Se společností Shopify jsme uzavřeli dohodu o zpracování objednávek, se kterou jsme Shopify zavázali chránit data našich zákazníků a nepředávat je třetím stranám.

Zásady ochrany osobních údajů Shopify si můžete prohlédnout zde: https://www.shopify.de/legal/datenschutz

8) Zpracování dat pro zpracování objednávek

8.1 Pokud je to nutné pro plnění smlouvy pro účely dodání a platby, budou námi shromážděné osobní údaje předány pověřené přepravní společnosti a pověřené úvěrové instituci v souladu s článkem 6 (1) (b) GDPR.

Pokud vám dlužíme aktualizace u zboží s digitálními prvky nebo u digitálních produktů na základě odpovídající smlouvy, zpracováváme kontaktní údaje, které jste uvedli při objednávce (jméno, adresa, e-mailová adresa), abychom splnili naše zákonné požadavky na informace v v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR osobně pomocí vhodného komunikačního prostředku (např. poštou nebo e-mailem) o nadcházejících aktualizacích v zákonem stanovené lhůtě. Vaše kontaktní údaje budou použity výhradně pro účely oznámení o aktualizacích, které dlužíme, a budeme je pro tento účel zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro příslušné informace.

Za účelem zpracování vaší objednávky spolupracujeme také s následujícími poskytovateli služeb, kteří nás zcela nebo zčásti podporují při realizaci uzavřených smluv. Některé osobní údaje jsou těmto poskytovatelům služeb předávány v souladu s následujícími informacemi.

8.2 Abychom splnili naše smluvní závazky vůči našim zákazníkům, spolupracujeme s externími přepravními partnery. Námi vybranému přepravnímu partnerovi předáváme vaše jméno a doručovací adresu a v případě potřeby pro doručení vaše telefonní číslo výhradně za účelem doručení zboží, čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

8.3 Využívání speciálních poskytovatelů služeb pro zpracování a zpracování objednávek

- Billbee
Objednávky zpracovává poskytovatel služeb "Billbee" (Billbee GmbH, Arolser Str. 10, 34477 Twistetal). Jméno, adresa a případně další osobní údaje jsou předávány společnosti Billbee výhradně za účelem zpracování online objednávky v souladu s článkem 6 (1) (b) GDPR. Vaše údaje budou předány pouze v rozsahu, který je skutečně nezbytný pro vyřízení objednávky. Podrobnosti o ochraně dat společnosti Billbee a jejím prohlášení o ochraně dat si můžete prohlédnout na webových stránkách společnosti Billbee na adrese „billbee.io“.

8.4 Využívání poskytovatelů platebních služeb (platební služby)

- Apple Pay
Wenn Sie sich für die Zahlungsart „Apple Pay“ der Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland, entscheiden, erfolgt die Zahlungsabwicklung über die „Apple Pay“ -Funktion Ihres mit iOS, watchOS oder macOS betriebenen Endgerätes durch die Belastung einer bei „Apple Pay“ hinterlegten Zahlungskarte. Apple Pay verwendet hierbei Sicherheitsfunktionen, die in die Hardware a software Ihres Geräts integriert sind, um Ihre Transaktionen zu schützen. Für die Freigabe einer Zahlung ist somit die Eingabe eines zuvor durch Sie festgelegten Codes sowie die Verifizierung mittels der „Face ID“ - nebo „Touch ID“ - Funktion ihres Endgerätes erforderlich.
Zum Zwecke der Zahlungsabwicklung werden Ihre im Rahmen des Bestellvorgangs mitgeteilten Informationen nebst den Informationen in Ihre Bestellung in verschlüsselter Form an Apple weitergegeben. Apple verschlüsselt diese Daten sodann erneut mit einem entwicklerspezifischen Schlüssel, bevor die Daten zur Durchführung der Zahlung an den Zahlungsdienstleister der in Apple Pay hinterlegten Zahlungskarte übermittelt werden. Die Verschlüsselung sorgt dafür, dass nur die Website, über die der Einkauf getätigt wurde, auf die Zahlungsdaten zugreifen kann. Nachdem die Zahlung getätigt wurde, sendet Apple zur Bestätigung des Zahlungserfolges Ihre Geräteaccountnummer sowie einen transaktionsspezifischen, dynamischen Sicherheitscode an die Ausgangswebsite.
Pokud jsou osobní údaje zpracovávány v popsaných přenosech, probíhá zpracování výlučně za účelem zpracování plateb v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. B GDPR.
Apple bewahrt anonymisierte Transaktionsdaten auf, darunter der ungefähre Kaufbetrag, das ungefähre Datum und die ungefähre Uhrzeit sowie die Angabe, ob die Transaktion erfolgreich abgeschlossen wurde. Durch die Anonymisierung wird ein Personenbezug vollständig ausgeschlossen. Apple nutzt die anonymisierten Daten zur Verbesserung von „Apple Pay“ und andenen Apple-Produkten und Diensten.
Když používáte Apple Pay na iPhone nebo Apple Watch k dokončení nákupu provedeného prostřednictvím Safari na Macu, Mac a autorizační zařízení komunikují přes šifrovaný kanál na serverech Apple. Společnost Apple nezpracovává ani neuchovává žádné z těchto informací ve formátu, který lze použít k vaší osobní identifikaci. Možnost používat Apple Pay na Macu můžete vypnout v nastavení iPhonu. Přejděte do Peněženky a Apple Pay a vypněte Povolit platby na Macu.
Další informace o ochraně dat pomocí Apple Pay naleznete na následující internetové adrese: https://support.apple.com/de-de/HT203027
– Google Pay
Wenn Sie sich für die Zahlungsart „Google Pay“ der Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“) entscheiden, erfolgt die Zahlungsabwicklung über die „Google Pay“ - Aplikace Ihres mit mindestens Android 4.4 („KitKat“) betriebenen und über eine NFC-Funktion verfügenden mobilen Endgeräts durch die Belastung einer bei Google Pay hinterlegten Zahlungskarte oder einem dort verifizierten Bezahlsystem (zB PayPal). Für die Freigabe einer Zahlung über Google Pay in Höhe von mehr als 25, - € ist das vorherige Entsperren Ihres mobilen Endgerätes durch die jeweils eingerichtete Verifikationsmaßnahme (etwa Gesichtserkennung, Passwort, Fingerabdruck oder Muster).
Zum Zwecke der Zahlungsabwicklung werden Ihre im Rahmen des Bestellvorgangs mitgeteilten Informationen nebst den Informationen über Ihre Bestellung an Google weitergegeben. Google übermittelt sodann Ihre in Google Pay hinterlegten Zahlungsinformationen in Form einer einmalig vergebenen Transaktionsnummer an die Ausgangswebsite, mit der eine erfolgte Zahlung verifiziert wird. Diese Transaktionsnummer enthält keinerlei Informationen zu den realen Zahldaten Ihrer bei Google Pay hinterlegten Zahlungsmittel, sundern wird als einmalig gültiger numerischer Token erstellt und übermittelt. Bei sämtlichen Transaktionen über Google Pay tritt Google lediglich als Vermittler zur Abwicklung des Bezahlvorgangs auf. Die Durchführung der Transaktion erfolgt ausschließlich im Verhältnis zwischen dem Nutzer und der Ausgangswebsite durch Belastung des bei Google Pay hinterlegten Zahlungsmittels.
Pokud jsou osobní údaje zpracovávány v popsaných přenosech, probíhá zpracování výlučně za účelem zpracování plateb v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. B GDPR.
Google se chová lépe, když jede více než Google Pay dostává Transakce bestimmte vorgangsspezifische Informationen zu erheben, zu speichern und auszuwerten. Hierzu gehören Datum, Uhrzeit und Betrag der Transaktion, Händlerstandort und -beschreibung, eine vom Händler bereitgestellte Beschreibung der gekauften Waren oder Dienste, Fotos, die Sie der Transaktion beigefügt haben, der Name und die E-Mailääers des Absenders und Empfängers, die verwendete Zahlungsmethode, Ihre Beschreibung für den Grund der Transaktion sowie gegebenenfalls das mit der Transaktion verbundene Angebot.
Laut Google erfolgt diese Verarbeitung ausschließlich gemäß Art. 6 Abs.1 svítí f DSGVO auf Basis des berechtigten Interesses an der ordnungsgemäßen Rechnungslegung, der Verifizierung von Vorgangsdaten und der Optimierung und Funktionserhaltung des Google Pay-Dienstes.
Google se chová dobře, pokud má více informací, ale neví, kolik informací má k dispozici, pokud jde o to, co má více, Google si to vybírá Google a říká, že.
Podmínky používání Google Pay najdete zde:
https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=googlepaytos&ldl=de
Další informace o ochraně údajů pomocí Google Pay najdete na následující internetové adrese:
https://payments.google.com/payments/apis-secure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl=de
- Giropay
Při platbě přes „giropay“ platbu zpracovává společnost giropay GmbH, An der Welle 4, 60322 Frankfurt/Main, které předáváme informace, které jste uvedli během procesu objednávky, spolu s informacemi o vaší objednávce. Vaše údaje budou předány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR výhradně za účelem zpracování plateb a pouze v rozsahu, který je k tomu nezbytný. Další informace o ustanoveních o ochraně údajů společnosti giropay GmbH naleznete na následující internetové adrese: https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutzerklaerung
- Paypal
Při platbě přes PayPal, kreditní kartou přes PayPal, inkasa přes PayPal nebo - pokud by byla poskytována - „nákup na účtu“ nebo „splátku“ přes PayPal dáváme platební údaje během zpracování platby na PayPal (Europe) Sarl & Cie, SCA, 22- 24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen „PayPal“), pokračuje. Převod probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 lit. b DSGVO a pouze pokud je to nezbytné pro platební proces.
PayPal si vyhrazuje právo provést kontrolu kreditu u platebních metod kreditní kartou přes PayPal, inkasem přes PayPal nebo – pokud je to nabízeno – „nákupem na účet“ nebo „platbou na splátky“ přes PayPal. Za tímto účelem mohou být vaše platební údaje předány úvěrovým agenturám v souladu s článkem 6 (1) (f) GDPR na základě oprávněného zájmu společnosti PayPal na určení vaší platební schopnosti. PayPal používá výsledek kontroly kreditu ve vztahu ke statistické pravděpodobnosti nezaplacení pro účely rozhodování o poskytnutí příslušné platební metody. Kreditní zpráva může obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (tzv. hodnoty skóre). Pokud jsou hodnoty skóre zahrnuty ve výsledku kreditní zprávy, jsou založeny na vědecky uznávaném matematicko-statistickém procesu. Do výpočtu hodnot skóre jsou zahrnuty mimo jiné, nikoli však výlučně, data adresy. Další informace o ochraně údajů, včetně informací o používaných úvěrových agenturách, naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
K tomuto zpracování vašich údajů můžete kdykoli podat námitku zasláním zprávy do služby PayPal. Služba PayPal však může i nadále být oprávněna zpracovávat vaše osobní údaje, pokud je to nutné pro smluvní platbu.
- Nakupujte platby
Využíváme poskytovatele platebních služeb „Shopify Payments“, 3. patro, Europa House, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2. Pokud zvolíte platební metodu nabízenou poskytovatelem platebních služeb Shopify Payments, platbu zpracuje technická služba poskytovatel Stripe Payments Europe Ltd. , 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irsko, kterému zasíláme informace, které jste uvedli při objednávkovém procesu spolu s informacemi o vaší objednávce (jméno, adresa, číslo účtu, kód banky , případně číslo kreditní karty, částka faktury, měna a číslo transakce) v souladu s článkem 6 (1) (b) GDPR. Vaše údaje budou předány pouze za účelem zpracování plateb se Stripe Payments Europe Ltd. a pouze potud, pokud je to k tomu nezbytné. Více informací o ochraně dat služby Shopify Payments naleznete na následující internetové adrese: https://www.shopify.com/legal/privacy.
Informace o ochraně údajů na Stripe Payments Europe Ltd. najdeš zde: https://stripe.com/de/privacy
- OKAMŽITĚ
Zvolíte-li způsob platby „SOFORT“, bude platba zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov, Německo (dále jen „SOFORT“), kterému předáme údaje, které jste uvedli při objednávkovém procesu společně s informace o Vaší objednávce v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Sofort GmbH je součástí skupiny Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Švédsko). Vaše údaje budou předány pouze za účelem zpracování plateb u poskytovatele platebních služeb SOFORT a pouze v rozsahu, který je k tomu nezbytný. Více informací o předpisech společnosti SOFORT na ochranu dat naleznete na následující internetové adrese: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz
- Proužek
Pokud zvolíte platební metodu od poskytovatele platebních služeb Stripe, bude platba zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irsko, kterému zašleme informace jste uvedli při objednávkovém procesu spolu s informacemi o vaší objednávce (jméno, adresa, číslo účtu, třídicí kód, případně číslo kreditní karty, částka faktury, měna a číslo transakce) v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Stripe naleznete na adrese URL https://stripe.com/de/privacy#translation.
Společnost Stripe si vyhrazuje právo provést úvěrovou kontrolu na základě matematicko-statistických postupů, aby byl chráněn oprávněný zájem na stanovení solventnosti uživatele. V případě potřeby společnost Stripe předá osobní údaje požadované pro kontrolu kreditu a přijaté v rámci zpracování plateb vybraným úvěrovým agenturám, které společnost Stripe na požádání sdělí uživatelům. Zpráva o kreditu může obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (tzv. Hodnoty skóre). Pokud jsou do výsledku kreditní zprávy zahrnuty hodnoty skóre, jsou založeny na vědecky uznávaném matematicko-statistickém postupu. Výpočet hodnot skóre zahrnuje mimo jiné údaje o adrese. Stripe používá výsledek kreditní kontroly s ohledem na statistickou pravděpodobnost selhání pro účely rozhodnutí o povolení použít vybranou platební metodu.
Proti tomuto zpracování vašich údajů můžete kdykoli vznést námitku zasláním zprávy společnosti Stripe nebo pověřeným úvěrovým agenturám.
Společnost Stripe však může mít i nadále nárok na zpracování vašich osobních údajů, pokud je to nezbytné pro smluvní zpracování plateb.

9) Kontakt pro připomenutí hodnocení

Zkontrolujte připomenutí od ShopVote
Pokud jste nám k tomu dali výslovný souhlas během nebo po vaší objednávce v souladu s čl. 6 odst. 1 písm.
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit durch eine Nachricht an den für die Datenverarbeitung Verantwortlichen oder gegenüber der Bewertungsplattform widerufen.

Připomínka ocenění od Trusted Shops
Sofern Sie uns hierzu während oder nach Ihrer Bestellung Ihre ausdrückliche Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO erteilt haben, übermitteln wir Ihre E-Mail-Adresse an die Bewertungsplattform Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Köln (www.trustedshops.de), Damit diese Ihnen eine Bewertungserinnerung na e-mail zusendet.
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit durch eine Nachricht an den für die Datenverarbeitung Verantwortlichen oder gegenüber der Bewertungsplattform widerufen.

10) Použití grafiky a testovací pečeti

10.1 Integrace loga idealo

Logo našeho partnera idealo (idealo internet GmbH, Zimmerstrasse 50, 10888 Berlin) je integrováno na naší webové stránce. Když navštívíte naše webové stránky, informace (včetně IP adresy uživatele, data a času přístupu, použitého prohlížeče a operačního systému používaného zařízení) se automaticky přenášejí na server idealo prostřednictvím prohlížeče používaného na vašem zařízení. Tyto informace jsou dočasně uloženy v tzv. souboru protokolu serveru po dobu 7 dnů a po uplynutí této doby se automaticky smažou. Informace se neslučují s jinými údaji.
Pokud je zpracování osobních údajů také ovlivněno, provádí se to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm.

10.2 Store Hlasovat Graphics

Chcete-li zobrazit utěsnění ShopVote a shromážděné a / nebo agregované hodnocení, zahrnovali jsme grafiku ShopVote na této webové stránce.

To slouží k ochraně našich převážně oprávněných zájmů na optimálním marketingu naší nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. Grafiku ShopVote a s ní inzerované služby nabízí Blickreif GmbH, Schulstrasse 46, 80634 Mnichov.

Při vyvolání grafiky ShopVote webový server automaticky uloží tzv. Soubor protokolu serveru, který obsahuje například vaši IP adresu, datum a čas hovoru, množství přenesených dat a zdroj hovoru (přístupová data) a dokumentuje hovor. Tato přístupová data nejsou vyhodnocena a jsou automaticky přepsána nejpozději sedm dní po skončení vaší návštěvy webu. Grafika ShopVote nezaznamenává ani neukládá žádné další osobní údaje.

10.3 Důvěryhodné obchody Trustbadge

Trustbadge Trustbadge je integrován na tomto webu, aby zobrazoval naši pečeť Trusted Shops a nabídl kupujícím po zadání objednávky členství v Trusted Shops.

To slouží k ochraně našich převážně oprávněných zájmů při optimálním marketingu naší nabídky v souvislosti s vážením zájmů, čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. Trustbadge a služby s ním inzerované nabízí Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str.15C, 50823 Kolín nad Rýnem.

Při vyvolání Trustbadge webový server automaticky uloží tzv. Soubor protokolu serveru, který obsahuje například vaši IP adresu, datum a čas hovoru, množství přenesených dat a žádajícího poskytovatele (přístupová data) a dokumentuje hovor. Tato přístupová data nejsou vyhodnocena a jsou automaticky přepsána nejpozději sedm dní po skončení vaší návštěvy webu.

Další osobní údaje se do Trusted Shops přenášejí, pouze pokud se rozhodnete používat produkty Trusted Shops po dokončení objednávky nebo pokud jste se k jejich používání již zaregistrovali. V takovém případě platí smluvní ujednání mezi vámi a Trusted Shops.

11) Použití sociálních médií: Videa

Použití videí z YouTube

Tato webová stránka používá vkládání funkce pro přehrávání displeje a videa, které nabízí "Youtube", které patří do Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow 4 St, Dublin, D04 E5W5, Irsko ( "Google") patří YouTube.

V tomto případě se používá rozšířený režim ochrany osobních údajů, který podle informací poskytovatele ukládá informace o uživateli pouze při přehrávání / přehrávání videa. Když začne přehrávání vložených videí YouTube, poskytovatel služby YouTube používá soubory cookie pro shromažďování informací o chování uživatelů. Podle tipů „Youtube“ jsou tyto informace používány mimo jiné k zachycení statistických údajů o videu, zlepšení uživatelsky přívětivosti a zabránění nekalým praktikám. Když se přihlásíte do Googlu, budou vaše údaje přímo spojeny s vaším účtem po kliknutí na video. Pokud si nepřejete být přidruženi k vašemu profilu na YouTube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google ukládá vaše data (i pro nepřihlášené uživatele) jako profily použití a vyhodnocuje je. Toto hodnocení se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO založené na oprávněných zájmech společnosti Google při zobrazování personalizované reklamy, průzkumu trhu a / nebo přizpůsobení jejích webových stránek. Máte právo vznést námitky proti vytvoření těchto uživatelských profilů. V souvislosti s používáním služby YouTube může také vést k přenosu osobních údajů na servery společnosti Google LLC. přijít do USA.
Bez ohledu na přehrávání vloženého videa při každém návštěvě těchto webových stránek budete připojeni k síti Google, což může způsobit další zpracování dat bez toho, abychom měli nějaký vliv.

Další informace o ochraně dat na „Youtube“ naleznete v Podmínkách použití Youtube https://www.youtube.com/static?template=terms a také v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Pokud to vyžaduje zákon, máme váš souhlas se zpracováním vašich údajů popsaných výše v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. získáno GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna. Chcete-li uplatnit své odvolání, deaktivujte tuto službu v „Nástroji pro souhlas se soubory cookie“ uvedeném na webových stránkách.

12) Online marketing

12.1 Google AdSense

Tato webová stránka používá Google AdSense, webovou reklamní službu od společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“). Google AdSense používá takzvané cookies, tedy textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Kromě toho používá Google AdSense ke sběru informací také takzvané „web beacons“ (malá neviditelná grafika), pomocí kterých lze zaznamenávat, shromažďovat a vyhodnocovat jednoduché akce, jako je návštěvnost webu.

Informace generované souborem cookie a/nebo webovým majákem (včetně vaší IP adresy) o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google a tam se ukládají. To může také vést k přenosu na servery společnosti Google LLC. přijet do USA.

Google si prohlíží informace o tom, co děláte, chcete-li si ověřit, zda jsou vaše údaje k dispozici na AdSense-Anzeigen durchzuführen. Stáhnout z Google AdSense z Ihrem Prohlížeč s adresou IP Adresa s vlastní adresou a datem z Google zusammengeführt. Další informace o Google najdete na webu společnosti Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist und / oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten.

Podrobnosti o zpracování zahájeném službou Google AdSense a o tom, jak Google nakládá s údaji z webových stránek, naleznete zde: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Die beschriebene Verarbeitung von Daten erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO zum Zweck der zielgerichteten werblichen Ansprache des Nutzers durch werbende Dritte, deren Anzeigen auf der Basis des ausgewerteten Nutzerverhalten auf dieser Web angezeigt werden. Diese Verarbeitung dient ebenfalls unserem finanziellen Interesse an der Ausschöpfung des wirtschaftlichen Potenzials unseres Internetauftritts durch entgeltliche Einblendung von personalisierten Drittwerbeinhalten.

Další informace o ustanoveních společnosti Google o ochraně osobních údajů naleznete na následující internetové adrese: https://www.google.de/policies/privacy/

Sie können Cookies for Anzeigenvorgaben dauerhaft deaktivieren, indem Sie diese durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern or or Sie können das unter folgendem Link verfügbare Browser-Plug-in herunterladen und installieren:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Upozorňujeme, že některé funkce této webové stránky nemohou být použity nebo mohou být použity pouze v omezené míře, pokud jste deaktivovali používání cookies.

V rozsahu, v jakém to zákon vyžaduje, máme váš souhlas se zpracováním výše popsaných údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 lit. DSGVO dohnal. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem. Chcete-li svůj výběr uplatnit, použijte prosím výše uvedenou možnost a podejte námitku.

12.2 Google Marketing Platform

Tento web využívá online marketingový nástroj Google Marketing Platform od operátora Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („GMP“).

GMP setzt Cookies ein, um für die Nutzer relevantní Anzeigen zu schalten, die Berichte zur Kampagnenleistung zu verbessern oder um zu vermeiden, dass ein Nutzer die gleichen Anzeigen mehrmals sieht. Über eine Cookie-ID erfasst Google, welche Anzeigen in welchem ​​Browser geschaltet werden und kann so verhindern, dass diese mehrfach angezeigt werden. Die Verarbeitung erfolgt auf Basis unseres berechtigten Interires an der optimen Vermarktung unserer Webové stránky gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

Darüber hinaus kann GMP mithilfe von Cookie-IDs sog. Konverze erfassen, die Bezug zu Anzeigenanfragen haben. Das ist etwa der Fall, wenn ein Nutzer eine GMP-Anzeige sieht und später bei Nutzung des gleichen Browsers die Website des Werbetreibenden aufruft und über diese Web etwas kauft. Laut Google enthalten GMP-Cookies keine personenbezogenen Informationen.

Aufgrund der eingesetzten Marketing-Tools baut Ihr Browser automatisch eine direkte Verbindung mit dem Server von Google auf. Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang und die weitere Verwendung der Daten, die durch den Einsatz dieses Tools durch Google erhoben werden und informieren Sie daher entsprechend unserem Kenntnisstand wie folgt: Durch die Einbindung von GMP erhält Google die Internetauftritts aufgerufen oder eine Anzeige von uns angeklickt haben. Sofern Sie bei einem Dienst von Google registriert sind, kann Google den Besuch Ihrem Účet zuordnen. Selbst wenn Sie nicht bei Google registriert sind bzw. sich nicht eingeloggt haben, besteht die Möglichkeit, dass der Anbieter Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert. Im Rahmen der Nutzung von GMP kann es auch zu einer Übermittlung von personenbezogenen Daten an die Server der Google LLC. v den USA kommen.

Pokud si přejete vznést námitku proti tomuto procesu sledování, můžete deaktivovat soubory cookie pro sledování konverzí nastavením prohlížeče tak, aby byly blokovány soubory cookie z domény www.googleadservices.com (viz https://www.google.de/settings/ads ), ačkoli toto nastavení bude odstraněno, pokud zakážete soubory cookie. Případně se můžete dozvědět více o nastavení souborů cookie a provést požadovaná nastavení od Digital Advertising Alliance na internetové adrese www.aboutads.info. Nakonec můžete svůj prohlížeč nastavit tak, abyste byli o nastavení cookies informováni a individuálně se rozhodli, zda je přijmete, nebo pro určité případy nebo obecně vyloučíte přijímání cookies. Pokud nebudou soubory cookie akceptovány, může být funkce našich webových stránek omezena.

Více informací o zásadách ochrany osobních údajů GMP by Google naleznete na níže uvedené internetové adrese: https://www.google.de/policies/privacy/

V rozsahu, v jakém to zákon vyžaduje, máme váš souhlas se zpracováním výše popsaných údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 lit. DSGVO dohnal. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem. Chcete-li svůj výběr uplatnit, použijte prosím výše uvedenou možnost a podejte námitku.

12.3 Použití partnerských programů

- Vlastní affiliate program
V souvislosti s produktovými prezentacemi na našem webu udržujeme vlastní affiliate program, v rámci kterého poskytujeme zainteresovaným třetím stranám partnerské odkazy pro umístění na jejich weby, které vedou k našim nabídkám. Pro affiliate program se používají soubory cookie, které se obecně nastavují na partnerské stránce po kliknutí na odpovídající partnerský odkaz a za které neneseme odpovědnost podle zákona o ochraně údajů. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem zařízení, aby bylo možné sledovat původ transakcí (např. „prodejní zájemci“), které byly vytvořeny prostřednictvím takových odkazů. Mimo jiné můžeme rozpoznat, že jste klikli na partnerský odkaz a byli přesměrováni na naše webové stránky. Tyto informace jsou nezbytné pro zpracování plateb mezi námi a affiliate partnery. Pokud informace obsahují také osobní údaje, dochází k popsanému zpracování na základě našeho oprávněného finančního zájmu na zpracování plateb provizí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Pokud chcete blokovat hodnocení chování uživatelů pomocí cookies, můžete nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení cookies a individuálně se rozhodnout, zda je přijmete, nebo pro určité případy nebo obecně vyloučit přijetí cookies.
- Partnerský program Check24
Jsme členem partnerského programu Check24, nabídky společnosti TARIF CHECK24 GmbH, Zollstrasse 11b, 21465 Wentorf (“Check24”). V této souvislosti jsme na naše webové stránky umístili reklamy jako odkazy, které vedou k nabídkám společnosti Check24. Check24 používá cookies, které jsou obecně nastaveny na straně partnera a za které neneseme odpovědnost podle zákona o ochraně údajů. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem zařízení, aby bylo možné sledovat původ transakcí (např. „prodejní zájemci“), které byly vytvořeny prostřednictvím takových odkazů. Check24 mimo jiné dokáže rozpoznat, že jste klikli na partnerský odkaz a byli podle toho přesměrováni. Tyto informace jsou vyžadovány pro zpracování plateb mezi námi a Check24. Pokud informace obsahují také osobní údaje, dochází k popsanému zpracování na základě našeho oprávněného finančního zájmu na zpracování provizních plateb se společností Check24 v souladu s článkem 6 (1) (f) GDPR.
Další informace o používání údajů společností Check24 naleznete na adrese https://www.check24-partnerprogramm.de/datenschutz/
Pokud chcete blokovat hodnocení chování uživatelů pomocí cookies, můžete nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení cookies a individuálně se rozhodnout, zda je přijmete, nebo pro určité případy nebo obecně vyloučit přijetí cookies.
- Síť partnerů Goaffpro
Jsme členem partnerské sítě Goaffpro, služby společnosti Oxybit Enterprises Pvt Ltd, 16, sektor 20, část 1, HUDA, Sirsa, Haryana -125055, Indie („Goaffpro“). V této souvislosti jsme na stránky affiliate partnerů umístili reklamy jako odkazy, které vedou k nabídkám na našem webu. Goaffpro používá cookies, které jsou obecně nastaveny na partnerském webu a za které neneseme odpovědnost podle zákona o ochraně údajů. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem zařízení, aby bylo možné sledovat původ transakcí (např. „prodejní zájemci“), které byly vytvořeny prostřednictvím takových odkazů. Goaffpro může mimo jiné rozpoznat, že jste klikli na partnerský odkaz a byli přesměrováni na naši webovou stránku. Tyto informace jsou nutné pro zpracování plateb mezi námi a Goaffpro. Pokud informace obsahují také osobní údaje, probíhá popsané zpracování na základě našeho oprávněného finančního zájmu na zpracování plateb provizí se společností Goaffpro v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. V případě, že Goaffpro shromažďuje osobní údaje, jsou tyto podle společnosti zpracovávány výhradně na serverech v německém Falkensteinu.
Další informace o tom, jak Goaffpro používá data, viz https://goaffpro.com/privacy
Pokud chcete blokovat hodnocení chování uživatelů pomocí cookies, můžete nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení cookies a individuálně se rozhodnout, zda je přijmete, nebo pro určité případy nebo obecně vyloučit přijetí cookies.

13) Retargeting / remarketing / postoupení reklamy

Remarketing reklam Google
Náš web využívá funkce remarketingu reklam Google, tímto inzerujeme tento web ve výsledcích vyhledávání Google a na webových stránkách třetích stran. Poskytovatelem je Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“). Za tímto účelem Google nastaví v prohlížeči koncového zařízení cookie, které automaticky povolí zájmově orientovanou reklamu pomocí pseudonymního ID cookie a na základě navštívených stránek. Zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu o optimální marketing našich webových stránek v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.
K dalšímu zpracování dat dojde pouze v případě, že jste se společností Google souhlasili s tím, že vaše historie internetového prohlížeče a prohlížeče aplikací bude společností Google propojena s vaším účtem Google a že informace z vašeho účtu Google budou použity k personalizaci reklam, které se zobrazují na webu. zvážit. Pokud jste v tomto případě přihlášeni do Googlu při návštěvě našeho webu, Google použije vaše data společně s údaji Google Analytics k vytvoření a definování seznamů cílových skupin pro remarketing napříč zařízeními. Za tímto účelem společnost Google dočasně propojí vaše osobní údaje s údaji Google Analytics, aby vytvořila cílové skupiny. V rámci používání remarketingu reklam Google mohou být osobní údaje přenášeny také na servery společnosti Google LLC. přijďte do USA.
Podrobnosti o zpracování zahájeném službou Google Ads Remarketing a o tom, jak Google nakládá s údaji z webových stránek, naleznete zde: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
Proti nastavení cookies pomocí Google Ads Remarketing můžete trvale vznést námitku stažením a instalací pluginu prohlížeče Google dostupného na následujícím odkazu:
https://support.google.com/ads/answer/7395996?
Další informace a ustanovení o ochraně údajů týkající se reklamy a společnosti Google si můžete prohlédnout zde:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
Pokud to vyžaduje zákon, máme váš souhlas se zpracováním vašich údajů popsaných výše v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. získáno GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna. Chcete-li uplatnit své odvolání, deaktivujte tuto službu v „Nástroji pro souhlas se soubory cookie“ poskytnutém na webových stránkách, nebo alternativně použijte námitku popsanou výše.

14) Nástroje a Různé

14.1 Nástroj pro souhlas se soubory cookie založený na technologii Usercentrics

Tato webová stránka používá nástroj pro souhlas se soubory cookie s technologií společnosti Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Mnichov (dále jen „Usercentrics“) k získání účinného souhlasu uživatele pro soubory cookie a aplikace založené na souborech cookie, které vyžadují souhlas.

Po integraci odpovídajícího kódu JavaScript se uživatelům zobrazí při spuštění stránky banner, ve kterém mohou být pro určité soubory cookie a / nebo aplikace založené na souborech cookie zaškrtnuty. Nástroj blokuje nastavení všech souborů cookie, které vyžadují souhlas, dokud příslušný uživatel neudělí odpovídající souhlas. Tím je zajištěno, že takové soubory cookie jsou umístěny na koncovém zařízení uživatele, pouze pokud k tomu daly souhlas.

Aby nástroj pro schvalování souborů cookie mohl jedinečně přiřadit zobrazení stránek jednotlivým uživatelům a jednotlivě zaznamenávat, zaznamenávat a ukládat nastavení souhlasu provedená uživatelem po dobu trvání relace, když je web vyvolán nástrojem pro schvalování souborů cookie, určité informace o uživateli (včetně IP adresy) shromážděny, přeneseny na server Usercentrics a uloženy tam.

Toto zpracování údajů probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na právně vyhovující, uživatelsky specifické a uživatelsky přívětivé správě souhlasu s cookies, a tedy na právně kompatibilním designu naší webové stránky.

Dalším právním základem pro popsané zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR. Jako odpovědná osoba máme zákonnou povinnost, aby používání technicky nepotřebných souborů cookie záviselo na souhlasu příslušného uživatele.

Se společností Usercentrics jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek, se kterou jsme povinni chránit údaje návštěvníků našich webových stránek a nepředávat je třetím stranám.

Další informace o tom, jak Usercentrics používá data, najdete v Zásadách ochrany osobních údajů Usercentrics na adrese https://usercentrics.com/privacy-policy/

14.2 Google reCAPTCHA

Na tomto webu také používáme funkci reCAPTCHA od společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“). Tato funkce se primárně používá k rozlišení, zda vstup provádí fyzická osoba, nebo je nesprávně proveden strojově a automatizovaným zpracováním. Tato služba zahrnuje zasílání IP adresy a jakýchkoli dalších údajů požadovaných společností Google pro službu reCAPTCHA společnosti Google a je prováděna v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na určení individuální odpovědnosti na internetu a zabránění zneužívání a spamu. Při používání Google reCAPTCHA mohou být osobní údaje přenášeny také na servery společnosti Google LLC. přijít v USA.

Další informace o Google reCAPTCHA a prohlášení o ochraně osobních údajů Google naleznete na: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

V rozsahu, v jakém to zákon vyžaduje, máme váš souhlas se zpracováním výše popsaných údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 lit. DSGVO dohnal. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem. Chcete-li svůj výběr uplatnit, použijte prosím výše uvedenou možnost a podejte námitku.

14.3 Překladač Google

Tato stránka využívá překladovou službu „Google Translate“ od společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“) prostřednictvím integrace API. Prohlížeč, který používáte, se připojuje k serverům Google, takže překlad se automaticky zobrazí podle vašeho výběru národního jazyka. Google používá takzvané „cookies“, což jsou textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky (včetně zkrácené IP adresy) se obvykle přenášejí na server Google a tam se ukládají; lze je také přenést na server Google LLC. přijít v USA.
Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, je to prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu o bezbariérový a univerzální přístup na náš web.
Další informace o Překladači Google a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: https://www.google.com/policies/privacy/
Pokud to vyžaduje zákon, máme váš souhlas se zpracováním vašich údajů popsaných výše v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. získáno GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna. Chcete-li uplatnit své odvolání, deaktivujte tuto službu v „Nástroji pro souhlas se soubory cookie“ uvedeném na webových stránkách.

15) dotyčné osoby

15.1 Platný zákon o ochraně údajů vám uděluje následující práva subjektů údajů (práva na informace a zásah) vůči osobě odpovědné za zpracování vašich osobních údajů, přičemž se odkazuje na uvedený právní základ příslušného výkonu požadavky:

 • Právo na informace v souladu s čl. 15 GDPR;
 • Právo na opravu v souladu s čl. 16 GDPR;
 • Právo na výmaz v souladu s čl. 17 GDPR;
 • Právo na omezení zpracování v souladu s čl. 18 GDPR;
 • Právo na informace v souladu s čl. 19 GDPR;
 • Právo na přenositelnost údajů v souladu s čl. 20 GDPR;
 • Právo na odvolání souhlasu uděleného v souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR;
 • Právo podat stížnost v souladu s čl. 77 GDPR.

15.2 Právo na námitku

KDYŽ JSME úrokový ÚVAHÁCH vašich osobních údajů vzhledem k naší převažující zájem na PROCESU, máte právo kdykoliv TERM z důvodů vyplývajících z jejich situaci znázorněné proti zpracování jsou v rozporu s účinné pouze do budoucna odvolání.
MAKE užívacího práva, přestaneme zpracování údajů údaje. Dokončovací ZŮSTÁVÁ VUT vyhrazena Když jsme povinnou ochranu dobročinné účely PRO ZPRACOVÁNÍ může ukázat své zájmy základních práv a svobod pro vážení nebo pokud zpracováním při jejich vymáhání, výkon nebo obranu právních nároků před slouží.

Jsou vaše osobní údaje zpracovávány z naší strany adresných reklamních zásilek DO PROVOZU mají právo KDYKOLI PROTI opozici vůči ZPRACOVÁNÍ osobních údajů předmětů zakončených Pro účely takové reklamy odvolání. MŮŽETE námitky jako je popsáno výše cvičení.

POUŽÍVEJTE POUŽITÍ VAŠEHO PRÁVA NA NEPŘEDVÍDATELNÉ ÚROVNI, DOPLŇUJEME ZPRACOVÁNÍ DÁT ZPŮSOBENÝCH PRO PŘÍMÝ PŘIJETÍ.

16) Doba ukládání osobních údajů

Doba uchovávání osobních údajů je založena na příslušném právním základu, účelu zpracování a případně dodatečně na základě příslušného zákonného období uchovávání (např. Obchodní a daňové lhůty).

Při zpracování osobních údajů na základě výslovného souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 lit. tyto údaje jsou uchovávány až do doby, než osoba svůj souhlas stáhne.

Existují zákonné lhůty pro uchovávání údajů, které jsou v rámci právních nebo podobných povinností založeny na čl. 6 odst. 1 lit. b) DSGVO jsou zpracovávány, tyto údaje jsou běžně vymazávány po uplynutí doby uchovávání, pokud již nejsou potřebné pro plnění smlouvy nebo pro zahájení smlouvy a / nebo pokud neexistuje oprávněný zájem o opětovné uskladnění na naší straně.

Při zpracování osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 lit. f) DSGVO budou tyto údaje uchovávány, dokud dotyčná osoba neuplatní své právo vznést námitky podle článku 21 odst. 1 DSGVO, pokud nedokážeme prokázat závažné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami dotyčné osoby, nebo zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Při zpracování osobních údajů za účelem přímé reklamy na základě čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO tyto údaje budou uloženy, dokud dotyčná osoba neuplatní své právo vznést námitku podle článku 21 odst. 2 DSGVO.

Pokud není v dalších informacích v této deklaraci o specifických situacích zpracování uvedeno jinak, uložené osobní údaje budou vymazány, pokud již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.