Rychlé odeslání z Bavorska • Doprava zdarma po celém Německu • Jsme klimaticky neutrální a podporujeme pomoc dětem McDonald'sPrávo na odstoupení

Spotřebitelé mají právo na odstoupení od smlouvy za následujících podmínek, přičemž spotřebitelem je fyzická osoba, která uzavírá právní transakci za účelem, který není převážně komerční ani samostatně výdělečně činný:

A. Storno podmínky

Právo na odstoupení

Máte právo zrušit tuto smlouvu do 30 dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 30 dnů ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi jmenovaná třetí strana, která není dopravcem, převzali poslední zboží.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás kontaktovat (Markus Grathwohl, MANePED, Attel 6a, 83512 Wasserburg am Inn, Německo, Tel.: 08071 / 5272582-0, Fax: 08071 / 5272582-9, E-Mail: info@maneped.de ) prostřednictvím jasného prohlášení (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor der Ablauf Widerrufsfrist absenden.

Důsledky zrušení

Pokud odstoupíte od této smlouvy, budeme vrátit veškeré platby, které jsme obdrželi od vás, včetně nákladů na distribuci (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si vybrali způsob doručení jiná než námi nabízených, nejlevnější Standardní mají), a okamžitě splatit nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy byl obdržel příslušné oznámení o svém odstoupení od této smlouvy s námi. Z tohoto splácení, používáme stejnou metodu platby, který jste použili v původní transakce, pokud jste výslovně dohodnuto jinak; V každém případě vám budou účtovány poplatky za vydání tohoto splácení. Můžeme zadržet úhradu dokud jsme obdrželi vrácené zboží zpět, nebo dokud jste prokázali, že jste se vrátili zboží toho, co nastane dříve.

Zboží nám musíte vrátit okamžitě, v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím lhůty čtrnácti dnů.

Ponesete okamžité náklady na vrácení zboží.

Jediné, co potřebujete zaplatit za případné snížení hodnoty zboží, kde je ztráta hodnota je vzhledem k nutným ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti manipulaci se zbožím.

Vyloučení nebo předčasné ukončení práva na odstoupení

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na spotřebitele, kteří v době uzavření smlouvy nepatří k žádnému členskému státu Evropské unie a jejichž jediné bydliště a adresa dodání jsou mimo Evropskou unii v době uzavření smlouvy.

Obecné informace

1) Vyvarujte se poškození a znečištění zboží. Zašlete nám prosím zboží zpět v původním obalu s veškerým příslušenstvím a všemi součástmi balení. V případě potřeby použijte ochranný vnější obal. Pokud již nemáte původní obal, použijte vhodný obal, který zajistí dostatečnou ochranu před poškozením při přepravě.
2) Prosím, neposílejte nám zboží zpět k vyzvednutí zboží.
3) Vezměte prosím na vědomí, že výše uvedená čísla 1–2 nejsou předpokladem pro účinné uplatnění práva na odstoupení.

B. Odběrný formulář

Pokud chcete smlouvu odvolat, vyplňte prosím tento formulář a odešlete jej zpět.

An

Markus Grathwohl
ŘÍZENO
Attel 6a
83512 Wasserburg am Inn
Německo
Fax: 08071 / 5272582-9
E-mail: info@maneped.de

Já / my (*) tímto zrušuji smlouvu uzavřenou mnou / námi (*) na nákup následujícího zboží (*) / poskytnutí následující služby (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Objednáno dne (*) ____________ / obdrženo dne (*) __________________

________________________________________________________
Jméno spotřebitele (spotřebitelů)

________________________________________________________
Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

________________________________________________________
Podpis spotřebitele nebo spotřebitelů (pouze v případě oznámení na papíře)

_________________________
datum

(*) Nehodící se škrtněte